Fly-in og sikkerhetssamling Lørdag 30. April

Flyplassen er åpen for gjestende fly fra kl 10.00 Husk PPR. Kl. 12.00 starter vi sikkerhetssamling i klubbhuset. Vi får besøk av Svein Ivar Johannessen, leder av Mikroflyseksjonen sin granskingskommisjon og flylege Anders Rosø. Johannessen tar for deg hendelser vi kan lære noe av, men hoved vekt på Granskings Kommisjonens sin rapport GK1- 2015. Anders Rosø skal ta for seg «Menneskelige Ressursen» i sitt innlegg. Sikkerhets samlingen blir arrangert med støtte fra NLF Mikro, og er gratis. Det er ingen startavgift for bruk av plassen. Innflygingskart , prosedyrer og kontaktpersoner finner du på hjemmesiden under "Om SLSK"

PROGRAM
12.00 Gjennomgang av rapport GK1-2015, v/Svein Ivar Johannessen
12:45 Pause
13:00 Kva kan vi lære, korleis unngå dette igjen, v/Svein Ivar Johannessen
13:45 Pause
14:00 Oppsummering og spørsmål etter GK1-2015 rapporten
14:45 Pause
15:00 Menneskelege Resursar i kvardagen, v/Flylege Anders Rosø
15:45 Oppsummering.
16:00 Omvising på «Stryn Int. Airport»