Leiar:

Ole Anton Brekke 909 69 679

Nestleiar: 

Ole Dag Auflem 913 81 878

Kasserer: 

Stig Petter Rekkedal 45600075

Sekretær:

Odd Martin Mørk 97040608

Styremedlemmer: 

Roger Vik 480 00 007

Fagpersonell:

Operativ Leiar:

Ola Lilloe-Olsen 952 39 508

Skulesjef:

Ola Lilloe-Olsen 952 39 508

Flytryggingsansvarleg:

Ole Anton Brekke 909 69 679

Miljøansvarleg:
Ole Anton Brekke 909 69 679