Modellflygruppa tel i dag omlag 20 personar. Nokreav desse er fjernmedlemar. 

Ønskjer du å starte med modellfly er det berre å ta kontakt med klubben. Vi har treningsfly med dobbel styring tilgjengelegfor skuling. Mange av våre seniorerhjelper gjerne til i startfasen, vi har også godkjent modellflyinstruktør i klubben. Klubben har sidan 2012 drive rekrutterings opplæring i Strynehallen på vinterstid. Dette har ført tilgod auke i medlemstal og aktiviteten både inne og på bana.

Modellfly eignar seg svært godt for ungdom frå omlag 10 år og oppover. Kostnaden for å kome i gong er låg. Det er viktig at starten vert ein positiv opplevelse for dei unge. Her kan våre erfarne medlemar hjelpe til. Det er viktig å hugse at det er kun klubben sine medlemar som har lov å bruke bana. Er du ny og vil prøve flyet ditt for første gong, eller berre finne ut om modellfly er noko for deg, må du hugse å kontakte klubben. Grunnen til dette er sikkerheit og regelverket forbruk av bana.