Sikkerhetsseminar og Årsmøte

Innkalling til Sikkerhetsseminar og Årsmøte i

Stryn Luftsportsklubb Laurdag 12. Mars 2016

I klubbhuset på Riise.

 

13.00   Sikkerhetsseminar for mikroflypilotar.   Det er viktig at alle med gyldige mikroflybevis møter til Sikkerhetsseminaret og får dette ført inn i sine loggbøker. Det betyr at de MÅ hugse å ta med loggbøkene til møtet. Alle må ha dette i år, jamfør MFHB 6.2 , kap.4.4.3

15.00   Servering

16.00   Årsmøte

Årsmelding og innkalling til årsmøtet er sendt alle medlemmer.
Vel Møtt