Bruk av plassen er begrensa til klubben sine medlemar og eventuellt besøkjande med PPR. Det er viktig at ukjende pilotar tek kontakt med klubben før landing pga. spesielle innflygings rutinar. Overflyging under 1000 fot er forbudt.