Kameraet viser oppstillingsplass og rullebana, kamera er retta mot retning sør aust.

Kamera viser rullebana retning mot vest.

Camera Image