Klubben har fleire instruktørar som kan hjelpe deg i gong med modellfly, drone og større modellar. Vi helt til på flystripa vår frå tidleg vår til sein haust. For å bruke anlegget må du være med i klubben eller ha med instruktør frå Stryn Luftsportsklubb. Det er ikkje høve å nytte anlegget utan at desse føresetnadane er i orden. Dette har med forsikring og regelverket rundt bruken av anlegget å gjere.  Elles er vi på Lovatnet med sjøfly, og på isen, når det er mogeleg. Vi har også rekrutterings arrangement i Strynehallen. På denne lenkja finn du kontaktpersonane i klubben.