Klubbflyet er oppgradert

Klubbflyet er no opp gradert med ny overhalte forgassarar og sjekk av transponder. Det viste seg at forgassarane var overmodne for ettersyn. Det vart skifta alt av slitedeler og etter montering og synkronisering går motoren som den skal. Transponderen, som ikkje har vore i funksjon, er nå sjekka av Fonnafly og montert tilbake. Det er også gjort nokre andre små forbetringar i samband med ettersyn no i vår.